Slut på skyddsjakt på varg i SkåneFörvaltningsrätten stoppar skyddsjakt på varg efter fårangrepp

Länsstyrelsen i Skåne gav tidigare tillstånd till skyddsjakt på varg i det skånska vargreviret efter flera fåroffer i området. Men nu har förvaltningsrätten satt stopp för jakten.

Enligt rätten finns det en stor risk att fel varg skulle skjutas i samband med skyddsjakten, vilket framgår i ett pressmeddelande.

Beslutet om skyddsjakten fattades av länsstyrelsen den 25 oktober. Fåroffren i Linderödsåsen har kompletterats med fler angrepp i utkanten av reviret, vilka har utförts av den genetiskt viktiga vargen som rör sig på Österlen.

Den genetiskt viktiga vargen är viktig att skydda då den skandinaviska vargstammen är inavlad, med endast sex individer som ursprung. Invandrade vargar bidrar med nya gener och enligt Naturvårdsverket kan en ny genetiskt viktig individ motsvara upp till 500 svenska vargar. En större vargstam är nödvändig för att vargstammen ska vara livskraftig, enligt Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne.