Sverige befinner sig redan med i Norge’s Natobudskap