Ingen svensk har ännu lämnat GazaUtrikesminister Tobias Billström (M) uttrycker sin glädje över att gränsövergången mellan Gazaremsan och Egypten har öppnats och att humanitär hjälp nu kan föras in. Han meddelar dock att inga svenskar har lämnat Gaza ännu enligt hans kännedom. Regeringen är medveten om att gränsövergången har öppnats för vissa grupper och i första skedet kommer skadade palestinier tillåtas passera gränsen för att få vård i Egypten, och därefter utländska medborgare. Billström betonar att den svenska regeringen har avrått från resor till Gaza i över tio år och att det nu ligger ett ansvar på dem som befinner sig där. Utrikesdepartementet uppskattar att cirka 400 svenskar finns i Gaza.