Konsumentverket hindrar fortsatt användning av populär cykelhjälmKonsumentverket har beslutat att tillfälligt förbjuda försäljningen av cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige, enligt SVT Nyheter. Beslutet grundar sig på att hjälmen, som har en uppblåsbar airbag som ska skydda vid krock, inte uppfyller gällande säkerhetskrav enligt Konsumentverket.

Enligt myndigheten har det inte bevisats att hjälmen aktiveras och ger tillräckligt skydd vid fordonshastigheter över 20 km/h. Vid EU-kontrollen har skyddets funktion vid dessa hastigheter inte testats alls, enligt beslutet från Konsumentverket.

Förbudet träder i kraft direkt och gäller tills vidare, tills Konsumentverket beslutar om något annat. Om Hövding bryter mot förbudet kan företaget bli föremål för en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.

Konsumentverket inledde en granskning av hjälmen efter att problem uppmärksammats i media och flera anmälningar från allmänheten kommit in till myndigheten.

Folksam drog tillbaka sin rekommendation av hjälmen förra sommaren, efter att krocktester visade att Hövding inte skyddade cyklister vid krock med en bil som körde i 40 km/h.