Mackarnas uppgiftskritik mot polisens uppmaning: absurtPolisens nya uppmaning till bensinmackar i Stockholmsområdet att ringa om de ser något misstänkt har resulterat i ett stort antal samtal som har överbelastat polisens resurser. Enligt en uppgiftslämnare har det vid ett tiotal tillfällen dragits igång stora insatser när människor har tankat i mindre behållare, även om det har visat sig vara helt oskyldigt. Förundersökningar har startats enbart på grund av att någon har fyllt bensin till exempelvis en gräsklippare. Polisen menar dock att de endast går vidare om de faktiskt bedömer att det är intressant och att det har hänt flera gånger att de har lyckats avstyra brandattentat. Enligt kommenderingschef Hanna Paradis kan det finnas flera anledningar till att brandattacker har blivit ett nytt inslag i våldsvågen, däribland begränsad tillgång till vapen och lägre tröskel för brandattacker jämfört med andra typer av attentat. Det har skett flera bränder i Stockholmsområdet den senaste tiden som misstänks vara kopplade till den pågående våldsvågen.