Oformell ursäkt från kungahuset till KenyaUnder sitt besök i Kenya säger Storbritanniens kung Charles att det inte finns någon ursäkt för de koloniala övergrepp som landet utsatte kenyaner för. Trots detta fick landet inte den ursäkt som många kenyaner krävde. Kungen uttalade sig under en statlig bankett som hölls av Kenyas president William Ruto och kallade de begångna våldshandlingarna mot kenyaner för avskyvärda och oförsvarliga. Han sa också att det förflutnas missgärningar är en orsak till stor sorg och djup ånger. Charles betonade att även om man inte kan ändra på det som har hänt så kan man genom att vara ärlig och öppen om historien bygga ett starkare vänskapsband för framtiden. Rutosade att kungens mod och villighet att kasta ljus över obekväma sanningar är ett steg åt rätt håll. Innan kungens besök krävde en kenyansk människorättsorganisation en villkorslös och otvetydig offentlig ursäkt samt ett effektivt skadestånd för den brutala behandlingen under kolonialtiden. Kungen lämnade dock ingen formell ursäkt under besöket.