Omformulerad titel: Bostadsbyggandet i Linköpings kommun missar många projektKommunen i Linköping strävar efter att ha 250 000 invånare år 2060, vilket är avsevärt fler än dagens 160 000 invånare. För att uppnå detta mål krävs det att fler bostäder byggs. Tyvärr har byggandet av nya lägenheter minskat med hela 88 procent i Östergötland under första halvåret av detta år, jämfört med samma period förra året.

Erik Adolfsson, stadsarkitekt på Linköpings kommun, påpekar att det för tillfället finns många byggprojekt som inte påbörjas. Han betonar att antalet nya bostadsbygganden kan variera från år till år, med vissa år som kan ha cirka 2 000 nya bostäder och andra år med betydligt färre.

Den närmsta tiden kommer Linköping att växa och utvecklas. Men de minskade bostadsbyggnadsprojekten påverkar planeringen för denna tillväxt. Du kan se mer om hur Linköping planerar att växa och hur de påverkas av den minskade bostadsbyggandet i klippet nedan.