Polis döms för förfalskning men behåller sitt jobb



En polis i Södermanland har dömts av Svea hovrätt för urkundsförfalskning och tjänstefel efter att ha ändrat uppgifter i ett polisförhör. Trots detta får polisen behålla sitt jobb.

Händelsen inträffade i november 2021 när polisen förhörde en person och spelade in förhöret med sin mobiltelefon. Efter en paus glömde polisen att sätta på inspelningen igen. Enligt åklagaren missade polisen att delge personen misstanke om förberedelse till narkotikabrott, men skrev detta i protokollet i efterhand.

Polisen nekar till anklagelserna och hävdar att hen bara missade att spela in delgivningen. Svea hovrätt köper dock inte polisens förklaring och upphäver tingsrättens tidigare friande dom. Polisen döms för urkundsförfalskning och tjänstefel och ska betala 9 600 kronor i dagsböter.

I september beslutade polisens personalansvarsnämnd att polisen får behålla sitt jobb oavsett utgången av domen.