Reglerna för Väskförbudet: Vad du behöver vetaPolisen har fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige från och med den 1 november. Beslutet innebär att alla större evenemang för publik, som konserter, festivaler och tillståndspliktiga idrottsevenemang omfattas av förbudet. Demonstrationer omfattas dock inte. Det finns ingen specifik gräns för vad som räknas som ett större evenemang, men varje enskilt fall kommer att bedömas individuellt. Beslutet träder i kraft den 1 november 2023 och gäller så länge Sverige befinner sig i terrorhotnivå fyra. Arrangörerna ansvarar för att informera besökarna om vilka villkor som gäller. Förbudet inkluderar alla typer av väskor, inklusive handväskor, skötväskor, påsar och genomskinliga väskor. Polisen anser att fler säkerhetshöjande åtgärder behövs än bara genomsökning av väskor. Undantag kan göras av medicinska skäl, och det är arrangörens ansvar att bedöma vad som utgör ett giltigt skäl vid entrén. Journalister omfattas inte av förbudet eftersom de inte räknas som publik enligt definitionen.