SL avslutar samarbete med MTRSL och MTR bryter samarbetet inom pendeltågstrafiken i Region Stockholm. En ny operatör kommer att ta över driften från och med mars 2024. Enligt David Lagneholm, vd för SL och förvaltningschef på Trafikförvaltningen, har pendeltågstrafiken haft allvarliga störningar det senaste året vilket har påverkat resenärerna negativt.