Stöd åt vården för att hantera gängvåldetRegeringen kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för vårdpersonal som arbetar med konsekvenserna av det ökande våldet från kriminella gäng. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson efter ett besök på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Kristersson uttalade att personalen på sjukhuset beskrev en nivå av brutalitet som de aldrig tidigare hade sett. Syftet med kunskapsstödet är att säkerställa vårdpersonalens arbetsmiljö så att de inte utsätts för hot och våld. Det betonades att stödet inte handlar om att hjälpa till med det medicinska arbetet, utan snarare att hantera följderna av gängvåldet.