Svinpesten begränsad till ”kärnområdet” i Fagersta53 fall av afrikansk svinpest har hittills upptäckts bland vildsvin i Sverige, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Alla dessa fall har rapporterats inom det kärnområde i Fagersta där smittan tidigare har konstaterats. Det senaste fyndet omfattar fyra nya fall som alla har hittats nära varandra, vilket ses som en positiv indikation enligt Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Ståhl påpekar även att det faktum att samtliga positiva fall har hittats inom det redan kända smittade området, samt att det handlar om äldre kadaverrester, tyder på att det inte har skett någon omfattande smittspridning på senare tid, vilket är en positiv observation.

Efter att sökinsatserna tidigare fokuserat på området utanför det smittade området, har man nu återigen börjat söka inom kärnområdet där smittan förväntas finnas, enligt SVA.