USA och Sverige når enighet gällande försvarsavtalFörhandlingarna om ett nytt militärt samarbetsavtal mellan Sverige och USA är klara, enligt Dagens Nyheter. Förhandlingarna har pågått sedan januari och alla frågor har nu lösts. Avtalet, Defence Cooperation Agreement (DCA), syftar till att underlätta och snabba upp amerikanskt militärt stöd till Sverige. Det innebär att USA får tillgång till svenska militärbaser och kan lagra försvarsmateriel i landet. Avtalet förväntas träda i kraft vid slutet av nästa år. Liknande avtal finns redan med Norge, de baltiska länderna, Polen, Ungern och Tjeckien. Förhandlingar pågår i Danmark och avtalet har nyligen avslutats i Finland.