Akut brist på donerad hudSocialstyrelsen varnar för bristen på donerad hud i Sverige. Trots att det finns ungefär 50 huddonatorer per år i landet är det alldeles för få för att möta behovet. Socialstyrelsen anser att det behövs det dubbla antalet för att svensk sjukvård ska ha en stabil försörjning. Ibland måste man köpa in hud från andra länder för att täcka behovet. Donerad hud används som ett temporärt skyddande förband för svårt brännskadade patienter. Vid landets enda hudbank på Akademiska sjukhuset i Uppsala kan lagret tömmas på grund av den bristande tillgången på donerad hud.

Inför den årliga donationsveckan vill Socialstyrelsen öka medvetenheten om behovet av donerad hud och hoppas att fler ska registrera sig som donatorer. Behovet av annan donerad vävnad, såsom hornhinnor och hjärtklaffar för små barn, behöver också öka för att Sverige ska bli självförsörjande. Tyvärr saknas det en nationell överblick över tillgång och behov, vilket komplicerar situationen ytterligare.

Trots att antalet donatorer av hjärtan och andra organ ökar, lider landet fortfarande av en brist på organ. Det är därför viktigt att fler människor registrerar sig som donatorer för att rädda fler liv. För att registrera sig som donator kan man logga in på 1177.se och gå till Övriga tjänster för att hitta länken till donationsregistret.