Egypten: En trygg fristad för israeliska bosättareEn israelisk utvärdering föreslår att Gazaremsans invånare förflyttas till den egyptiska Sinaihalvön som en lösning på konflikten. Förflyttningen skulle förhindra att den palestinska myndigheten tar över efter Hamas i Gaza. Egypten har dock uttryckt att man inte vill ta emot flyktingar och anser att det skulle äventyra det palestinska självständighetssträvandet och fredsavtalet mellan Egypten och Israel. I rapporten föreslås också att andra länder som Egypten, Turkiet, Qatar, Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Kanada skulle kunna vara potentiella finansiärer eller flyktingmottagare i senare led. Det påpekas dock att rapporten bara är en tankeövning och inte har någon bindande effekt. Andra förslag som diskuteras är att Palestinska myndigheten tar över i Gaza, men dessa anses vara mindre önskvärda. Sedan Hamas tog kontroll över Gazaremsan har både Israel och Egypten upprätthållit en blockad mot området.