Hur väskförbudet på stora evenemang är tänkt att fungeraArtikeln publicerades den 1 november 2023 och handlar om införandet av ett väskförbud på större evenemang i Sverige. Beslutet har fattats med anledning av den höjda terrorhotnivån och syftar till att minska möjligheterna till brott under evenemangen. Evenemang som omfattas av förbudet inkluderar konserter, festivaler och större idrottsevenemang på landslagsnivå. Arrangörer behöver ansöka om tillstånd eller meddela Polismyndigheten om genomförandet av evenemanget och polisen kan i sin tur meddela villkor för arrangören. Väskförbudet gäller för alla större evenemang och alla typer av väskor, inklusive skötväskor för barn och genomskinliga väskor, är inte tillåtna. Undantag görs för väskor som bärs av personer av medicinska skäl, och det är upp till arrangören att bedöma detta vid inpasseringen. Journalister omfattas inte av beslutet.