Ingen anses kunna ta jobben – Flera hundratusen arbetslösaDrygt 332 000 svenskar är arbetslösa och regeringens nya lönegolv kan tvinga 15 000 arbetskraftsinvandrare att lämna landet. Företagare varnar för kaoset som kan uppstå på grund av detta. Enligt Mats Löfroth, vd för Hotell Höga Kusten, är det svårt att få tag på svenskar att anställa och kollegor till honom kommer att tappa personal. Regeringen har öppnat för att skapa undantag från regeln i framtiden och en utredning kommer i januari. Arbetsgivare har klagat på den nya regeln och just nu har cirka 15 000 personer arbetstillstånd för ett jobb med lägre lön, enligt Migrationsverket. Men i september var drygt 332 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Anledningen till att inte alla arbetslösa kan ta dessa jobb kan vara att vissa yrken kräver specifik utbildning eller att vissa arbetslösa inte vill flytta eller byta jobb. Bristen på arbetskraft är särskilt märkbar i Norrland. Långtidsarbetslösheten har börjat stiga igen och detta är i stor utsträckning ett integrationsproblem, enligt experter. Regeringen har sagt att man ska se över reglerna för arbetskraftsinvandring och återkomma.