Kaptenen för Marco Polos fartyg hävdar sin oskuldFärjan Marco Polo grundstötte på grund av ett missvisande elektroniskt sjökort, enligt förhör med kaptenen och tredjestyrmannen. När fartyget först gick på grund trodde kaptenen att det var ett motorfel och inte en grundstötning. Han kom i kontakt med Sjöfartsverket först vid den andra grundstötningen, då han insåg att färjan inte befann sig där han trodde. Åklagaren har utfärdat böter för vårdslöshet i sjötrafik till både kaptenen och tredjestyrmannen. Kaptenen anser dock att han inte har begått något brott utan har agerat utifrån de förutsättningar han hade. Han tycker att det är hans styrmän som har brustit i sitt arbete.