Maktbalansen skiftar: Vattenfall segrar över regeringenRegeringen öppnar nu för att använda skattebetalarnas pengar till att finansiera ny kärnkraft, efter att ha väntat i över ett år på att investerare ska visa intresse. Vattenfalls vd Anna Borg har länge hävdat att bolaget bara kommer att investera i nya reaktorer om de förväntas bli lönsamma. Riksdagen har satt ett lönsamhetskrav på Vattenfall på 8 procent avkastning på sysselsatt kapital. På en presskonferens om en ny kärnkraftsutredning sa energiminister Ebba Busch att det är svårt att göra investeringskalkyler för kärnkraft med dagens instabila elpriser. Hon öppnar även för att använda skattebetalarnas pengar. Kostnaderna för kärnkraftsbyggen har skenat i Västeuropa och förseningar har varit vanliga. Det är också osäkert om även de befintliga svenska reaktorerna går med vinst.