Oljans negativa påverkan på naturen har katastrofala konsekvenser