Titel: Sundsvalls kommun varnar: Riskfyllda linor i parkenPersonal på Sundsvalls kommunhus larmar om kaoset utanför byggnaden. Sedan alkohol har tillåtits i Norrmalmsparken, där missbrukare samlas, har situationen blivit ohållbar enligt fackordföranden Robin Fångsjö. Istället för att vistas i parken, följer personalen nu med oro kaoset utanför från kontorsfönstren. Enligt Fångsjö är det nakna personer som gör sina behov framför fönstren och personer som öppet injicerar droger i parken. Personalen känner sig otrygga och slagsmål har även brutit ut. Facket har därför krävt att alkoholtillståndet i parken dras in. Kommunpolisen Henrik Blusi säger dock att oavsett vilken plats som hade valts skulle störningar för allmänheten uppstå. Han tycker att det är en överdrift att benämna parken som en ”frizon” och påpekar att risken för att människor ska utsättas för brott är väldigt liten.