Upprorande Davidstjärnor på ParisfasaderFrankrikes judiska befolkning är oroad efter att Davidsstjärnor har sprejats på fasader runt om i Paris. Antalet antisemitiska hatbrott har också ökat i samband med kriget mellan Israel och Hamas. På bara några veckor har det rapporterats lika många hatbrott som under hela föregående år. Davidsstjärnorna har dykt upp på fasader i flera områden, och i vissa fall har även budskapet ”Palestina kommer att segra” sprejats bredvid. Så här långt har runt 60 stjärnor hittats i Paris, medan antalet är högre i förorterna. Frankrikes åklagarmyndighet har inlett en utredning om hatbrott. Både premiärminister Élisabeth Borne och Paris borgmästare Anne Hidalgo har fördömt gärningarna och framhävt att antisemitism inte har någon plats i Frankrikes demokrati. Efter attackerna från Hamas och Israels bombningar av Gaza har spänningarna ökat i landet, som har en stor judisk och muslimsk befolkning. Antalet antisemitiska hatbrott har ökat betydligt efter händelserna, och många inom den judiska befolkningen i Paris vittnar om en ökad rädsla och otrygghet.