Utmaningar för vården på grund av ökningen av Covid-19-fall – Prövning av begränsade resurser.