Akta dig för översvämningar i Västra GötalandEnligt SMHI gäller en varning för översvämning från midnatt natten till fredag och framåt. Risken är särskilt hög vid vattendrag och sjöar i låglänta områden. Detta beror på att regn och snösmältning förväntas orsaka höga flöden i bäckar och mindre åar.

SMHI:s varning är av graden gul, vilket är den lägsta nivån av varningar. Detta innebär att vädret kan ha vissa konsekvenser för samhället.