Förhandlingar om Tidöavtalet: Inga nya stora projekt på bordetJust nu förhandlar Tidöpartierna om att revidera Tidöavtalet, men det kommer inte att inkludera stora, nya projekt. Enligt källor kommer inga stora punkter att presenteras i det nya avtalet eftersom regeringskansliets resurser är uttömda. Förhandlingarna förväntas vara klara senast vid mitten av december och resultera i en bilaga till det befintliga avtalet istället för ett nytt avtal. Det finns även ett tryck på regeringen att lägga om politiken, särskilt inom ekonomisk politik och skattesänkningar.