Greenpeace stänger av tillgången till miljardfabriken i FinlandMetsä Fibre öppnade nyligen sin nya fabrik utanför finska Kemi efter flera års byggande. Med den här fabriken kommer skogsavverkningen nu nå norra Sverige, vilket har väckt kritik från Greenpeace som menar att skogen redan är i en känslig situation. Greenpeace har protesterat genom att blockera portarna och järnvägen till fabriken. Dima Litvinov från Greenpeace säger att man har haft dialog med industrin under lång tid, men att det inte har lett till några konkreta resultat. Avverkningen och massaproduktionen fortsätter öka, enligt Litvinov.

Juha Jumppanen, skogsdirektör vid Metsä, bekräftar att fabrikens uppstart kommer att påverka virkesflödena i Finland och östra Östersjöregionen. De kommer att behöva cirka en miljon kubikmeter virke från norra Sverige. Han påpekar dock att allt virke de köper kommer från certifierade skogar eller källor som uppfyller de krav som ställs på kontrollerat ursprung. Metsä Group har egna förvaltningsprinciper för skogen som är mer ambitiösa än de som krävs i certifieringssystemet. Enligt Jumppanen uppfyller deras arbete i Övre Lappland kraven för FSC-kontrollerat trä.