Ivo beslut efter Mahas död: ”Allvarliga brister i hög grad”I mars i år avled Maha Kadoura efter en magoperation på Malmökliniken Oranos. Hon fick för hög dos av läkemedel för ingreppet och vaknade aldrig upp från narkosen.

Under utredningen har kliniken varit förbjuden att utföra estetiska kirurgiska ingrepp på patienter under anestesi. Nu har kliniken och tre av deras dotterbolag förbjudits att bedriva vård, estetiska operationer och injektionsbehandlingar helt.

Ivo har i sitt beslut konstaterat att bristerna är mycket allvarliga. Det har funnits en konkret risk för allvarliga vårdskador och påtaglig fara för patienternas liv, hälsa och personliga säkerhet.

Bland annat har kliniken tillåtit personal utan relevant kompetens att administrera narkos, vilket enligt Ivo är en direkt livsfara. Kliniken har även saknat rutiner för journalföring och övervakning av sövda patienter. I flera fall har patienter fått för höga doser av läkemedel, vilket har inneburit risk för andnings- eller hjärtstillestånd.

Ivo påpekar även att kliniken har genomfört operationer som innebär förminskning av klitoriskappan. Enligt ett vetenskapligt råd är ”förstorad klitoriskappa” en påhittad term och sådana operationer kan leda till ärrbildning och nervskador på klitoris. Kliniken har dessutom inte dokumenterat att patienterna blivit informerade om riskerna med att operera området runt klitoris.

SVT Nyheter Skåne har försökt få kontakt med klinikens advokat Åke Hjelm, som tidigare har sagt att de inte kommer uttala sig under utredningen.