Klarna-avtalet på plats – ”Framgång för den svenska modellen”Betaltjänstföretaget Klarna har tecknat ett kollektivavtal, vilket innebär att strejken som hotade att bryta ut har avblåsts. Enligt Sen Kanner, ordförande för Unionens klubb på Klarna, är detta en seger och alla bör fira. Förhandlingschefen för Sveriges Ingenjörer, Camilla Frankelius, är också glad över avtalet och menar att det är en stor seger för den svenska modellen och att Klarna tar ett samhällsansvar och visar vägen för andra företag.

Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts efter sex månader av förhandlingar och ett strejkvarsel lämnades in den 26 oktober. Förhandlingarna återupptogs med hjälp av medlare, och nu har parterna kommit överens om att Klarna från och med den 1 januari 2024 kommer att vara medlem i BAO (Bankinstitutens arbetsgivareorganisation) och omfattas av kollektivavtal.

Som ett resultat av parternas godkännande av medlarens bud dras strejkvarslet tillbaka av fackföreningarna. Enligt Martin Wästfelt, förhandlingschef vid Unionen, var det det massiva trycket och det starka stödet som facken har fått som fick Klarna att inse att det bästa valet var att följa den svenska modellen.

Klarna har cirka 2 000 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd för Klarna, är glad över att de har nått en överenskommelse som kombinerar Klarnas snabbrörlighet med den svenska modellens tydlighet. Han är övertygad om att avtalet kommer att vara till fördel för både Klarna och den