Minskning av skolpeng för friskolor möjligRegeringen planerar att utreda och eventuellt ändra ersättningssystemet för friskolorna. Idag får fristående skolor samma skolpeng per elev som de kommunala skolorna. Men regeringen anser att det nuvarande systemet är orättvist mot kommunerna eftersom de har ett större ansvar än friskolorna. Kommunerna måste alltid ha beredskap att ta emot fler elever, även om de byter till en friskola. Dessutom riskerar skolkostnaderna i en kommun att öka om elever byter till friskolor, vilket leder till att kommunen måste höja bidragen till friskolorna. Regeringen vill nu få ett konkret förslag på en nationell norm för skolpengen som kommunerna ska ersätta friskolorna med. Enligt Riksrevisionen föreslogs samma ersättning över hela landet för över ett år sedan. Friskolornas Riksförbund har dock redan kritiserat planerna och menar att friskolorna inte alls är överkompenserade. De anser att kommunerna redan spenderar betydligt mer pengar per elev och år på elever i kommunala skolor än på friskoleelever. Rapporten ifrågasätter transparensen i systemet och påstår att kommunerna på olika sätt gynnar sina egna elever.