Möjligen kommer inte alla svenskar att få lämna GazaOmkring 400 svenskar är för närvarande i Gaza och det är osäkert om alla kommer att få lämna enligt UD:s nya besked. Gränspassagen i Rafah öppnades den 1 november för att möjliggöra för utländska medborgare och vissa svårt skadade palestinier att lämna Gazaremsan. Beslut om vilka som får lämna Gaza via gränsövergången till Egypten tas av de lokala myndigheterna i Gaza. Än så länge har inga svenskar evakuerats men enligt UD förväntas svenska medborgare inom kort få tillstånd att lämna. De som berörs kommer bli informerade av UD, men det är upp till var och en att bedöma om det är tillräckligt säkert att ta sig till gränsövergången. Svensk personal kommer inte att kunna hjälpa till vid övergången, utan de svenskar som får tillstånd att lämna kommer att få hjälp från UD först på plats i Egypten. UD påpekar att de har avrått från alla resor till Gaza i 10 år och att det vilar ett stort eget ansvar på de svenskar som valt att resa dit trots avrådan. Enligt UD finns det uppskattat 400 svenskar i Gaza, samtliga av dessa har uttryckt önskan om att lämna och de som får tillstånd kommer få stöd att själva ta sig till Sverige så snart som möjligt.