Oljeutsläpp kan bli kostsamt för rederietNotan för oljeutsläppet utanför Blekinge kan bli kostsam och flera parter kan ha rätt till skadestånd. Enligt Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, kan TT-Line i princip få betala för alla kostnader relaterade till utsläppet, inklusive sanering av kusten och förebyggande åtgärder. Kommuner, kustbevakning och fastighetsägare med sjötomter kan också kräva skadestånd om de kan visa att oljeutsläppet ledde till en minskning av deras egendomsvärde. Dessutom kan ideella organisationer som har deltagit i katastrofhjälp för fågel- och viltvård även ansöka om skadestånd om deras insatser var en del av en övergripande återställningsinsats. Dock kan TT-Line ha begränsat skadeståndsansvar om svenska staten har brustit i sin hantering av utsläppet eller om kustbevakningen har orsakat ytterligare utsläpp genom att beordra fartyget att flytta på sig. Det exakta beloppet för skadeståndet är ännu osäkert, men det kan landa på tiotals miljoner som företaget måste betala.