Personer dömda för skoldåd kan ha möjlighet att chatta från Sis-hemFlera pojkar som sitter i sluten ungdomsvård för att ha genomfört eller planerat skolattacker har fått fri tillgång till internet och har fortsatt vara aktiva på våldsglorifierande forum, enligt en granskning av Expo. Trots att vissa av dem är dömda till sluten ungdomsvård och bedöms som våldsbejakande extremister får de använda internet på de institutioner där de är placerade. Expo har kartlagt användare på både öppna och slutna nätforum där unga pojkar radikaliseras och inspirerar varandra till våldsdåd. Enligt granskningen inspirerar och hjälper den 15-åringen i Eslöv, som knivhuggit en lärare och bedöms vara en ideologiskt motiverad våldsbejakande extremist, andra att planera attacker. Personal på institutionerna har tidigare larmat om att ungdomarna har kunnat använda internet utan övervakning eller kontroll. Regeringen har föreslagit att ungdomar på institutionerna ska få kraftigt begränsad tillgång till internet och mobiltelefoner. Ett lagförslag väntas senare i år.