Sent uppvaknande av regeringen: Regeringens försenade insiktSocialdemokraterna välkomnar regeringens beslut att se över skolpengen, men anser att det är ett ”sent uppvaknande”. Enligt S utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund är dagens system utformat för att gynna friskoleägare, vilket hon anser vara fel. Skolminister Lotta Edholm meddelar att en utredning ska föreslå en nationell beräkningsmodell, en ”skolpengsnorm”, för att skapa en mer likvärdig finansiering mellan kommunala och fristående skolor. Westlund är kritisk till att utredningen kommer att ta flera år och anser att det är omoraliskt att eleverna kommer att missgynnas under en stor del av sin skoltid. Hon hade önskat att regeringen hade lagt fram det förslag som Socialdemokraterna röstades ned förra året, där kommuner skulle få göra avdrag på friskolors skolpeng. Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Niels Paarup-Petersen välkomnar delar av regeringens beslut men tycker att det saknas avgörande delar, särskilt när det kommer till den statliga finansieringen. Han påpekar att faktorer som skolbibliotek, lärartäthet och behörighet också borde tas hänsyn till, och att friskolekoncerner som Thorengruppen kan gynnas av den nya skolpengen utan att det ställs krav på vad de faktiskt levererar. Han föreslår även att regeringen bör bjuda in oppositionen till samtal för att skolans förutsättningar ska kunna vara långsiktiga och inte behöva ändras vid varje regeringsskifte.