Barn i kriminalitet kan inte placeras rättStatens institutionsstyrelse (Sis) har brist på platser för kriminella barn som behöver placeras. Medan våldet ökar i samhället stöter socialtjänsterna på allt fler barn och unga som är involverade i kriminalitet. Problemet är att dessa ungdomar är svåra att placera. Ungdomarna skulle behöva placeras på Sis-hem, där de kan hållas inlåsta för att skydda både sig själva och samhället. Men det finns en konstant brist på platser, med ungefär 50-60 barn i kö varje vecka. Platsbristen har förvärrats och det är svårt att hitta kompetent personal för att ta hand om dessa ungdomar. HVB-hemmen, som erbjuder socialtjänstinsatser, säger också nej till placeringar eftersom de känner att de inte kan skydda barnen och saknar resurser för att hantera dem. Enligt experter skulle alternativet vara familjehem med behandling, men detta skulle vara möjligt först efter en tid på Sis-hem och när situationen har lugnat ner sig. Sammantaget beskrivs situationen som katastrofal och det finns ett behov av fler Sis-platser och bättre utslussningssystem samt att HVB-hemmen tillåts använda begränsningsåtgärder. Ett möte mellan SKR, storstäderna och Sis planeras för att diskutera dessa frågor.