Från noll till 16 – staden som besegrade gängmordenI den lilla staden Danville, Virginia, har en framgångsrik satsning genomförts för att bekämpa gängrelaterad kriminalitet. Med en modell som fokuserar på mentorskap och samarbete mellan olika samhällsaktörer har staden lyckats minska brottsligheten och ge unga människor alternativ till att gå med i gäng.

Initiativet, som kallas Project Imagine, startade 2018 och har visat sig vara effektivt. Programmet tar ungefär ett år och inkluderar bland annat coachning, lärlingsarbete och mentorskap. Genom att hitta personer som de unga litar på och erbjuda dem möjligheter som intresserar dem, som jobb eller sportaktiviteter, har man lyckats locka unga människor bort från gängkriminalitet.

Robert David, som är kurator och författare och initiativtagare till projektet, betonar vikten av mentorskap i arbetet. Genom att bygga förtroende och erbjuda stöd har man lyckats hjälpa unga människor att välja en annan väg än kriminalitet.

Resultaten av Project Imagine har varit imponerande. Brottsligheten har minskat markant, och antalet gängrelaterade mord har sjunkit till noll under vissa år. Dessutom har många av de unga som har genomgått programmet valt att stanna kvar som mentorer och hjälpa andra.

Projektet har också uppmärksammats nationellt i USA och har blivit en förebild för andra städer som vill bekämpa gängkriminalitet på ett liknande sätt. Robert David menar att samarbete mellan olika myndigheter och att förstå vad som faktiskt lockar unga människor är nyckelfaktorer för att lyckas.

Danvilles framgångsrika arbete visar att det går att bekämpa gängrelaterad kriminalitet genom att erbjuda unga människor alternativ och stödja dem på olika sätt. Genom att fokusera på mentorskap och samarbete kan man ge unga möjligheter och hopp om en bättre framtid.