KDU vill slopa flerbarnstillägget då det delar partiet.Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) föreslår att flerbarnstillägget ska avskaffas och ersättas med ett skatteavdrag istället. Partistyrelsen motsätter sig förslaget och en strid inom partiet förväntas vid partiets riksting nästa vecka.

Enligt KDU:s ordförande, Stefan Sarmes, ger flerbarnstillägget fel incitament och avskaffandet av tillägget kommer minska bidragsberoendet och stärka arbetslinjen. Han menar att människor kan komma att skaffa fler barn för att få ta del av de ökande bidragen.

Partistyrelsen inom Kristdemokraterna anser dock att avskaffandet av tillägget kommer leda till svårigheter för många barnfamiljer. Enligt partisekreteraren Liza-Maria Norlin skulle närmare 15 000 barn hamna i ekonomisk utsatthet om tillägget avskaffas. Hon öppnar dock upp för att ändra villkoren för bidraget så att rätten till tillägget först inträffar efter tredje barnet.

Norlin anser att flerbarnstillägget redan för det andra barnet är ett ”inte särskilt träffsäkert” bidrag, och föreslår istället att bostadsbidrag till barnfamiljer skulle ha en bättre effekt.