Kongressattack leder till fängelse i nära sex årMarinkårsveteranen, som tidigare arbetade som politiskt utnämnd tjänsteman i det amerikanska utrikesdepartementet under Donald Trumps tid som president, har blivit dömd till nästan sex års fängelse för att ha attackerat poliser under Trumpanhängares stormning av kongressen 2021. Under stormningen dödades fem personer, inklusive en polis. Det har bevisats att den dömde mannen upprepade gånger attackerade poliser och uppmuntrade andra till våld. Mannens försvarare hävdar dock att hans klients inblandning i stormningen har överdrivits.