Oljedrabbade svanar får ett nytt hem innan de släpps fria i naturen”Fåglar räddas efter oljeläcka i kuststaden- planeras att släppas ut i det fria igen”

Enligt Bengt Arne Nilsson, har de fåglar som har fångats in och tagits om hand en god chans att överleva. Tyvärr är det endast de svagaste fåglarna som kan räddas i nuläget. Dessa fåglar är redan täckta av tjock olja från Marco Polo. Hittills har Katastrofhjälp för fåglar och vilt lyckats fånga in cirka 15 fåglar, som nu har tvättats och inväntar frisläppandet till den fria naturen.

De fåglar som tas om hand hamnar hos Bengt Arne Nilsson i Hörvik, där de får återhämta sig och äta upp sig innan de tvättas i den nyetablerade fågeltvättstationen i närheten.

För att kunna släppas ut i det fria måste svanarna genomgå ett flyttest för att säkerställa att deras fjäderdräkt är helt ren från olja. Efter att ha klarat testet väntar friheten vid Skånes kust.

Majoriteten av fåglarna är flyttfåglar och det finns inga risker för oljeskador vid Skånes kust just nu, då det finns rent vatten för dem att leva i, enligt Bengt Arne Nilsson.

För att övervaka fåglarnas återhämtning i det fria får alla fåglar en ringmärkning.

Det finns en video som visar svanarnas nya miljö.