Spår av Theia i underjorden kan lösa två världsmysterierDjupt under jordens yta finns de massiva landmassorna Tuzo och Jason. En ny studie har presenterat en explosiv förklaring till deras ursprung. Om denna teori är korrekt kan forskare ha löst två globala mysterier. Flera externa experter imponeras av dessa upptäckter.