Resursbrist inom Kriminalvård och domstolar vid skärpning av straffenDen skärpta kriminalpolitiken som Tidöpartierna infört innebär att fler brottslingar ska dömas till längre fängelsestraff. Denna förändring har redan haft stora konsekvenser då fängelser och häkten nu är överfulla och domstolarna kämpar med en allt tyngre arbetsbörda.

I Kristianstad är Richard Boström, kriminalvårdschef, vittne till konsekvenserna av den strängare brottslagstiftningen. Både häktet och fängelset är överbelastade och även den nybyggda anstalten kommer snabbt att bli full.
Boström uttrycker frustration över att politikerna ger pengar till polisen för att de ska bli mer effektiva och göra mer, medan kriminalvården inte har möjlighet att hinna i kapp arbetet. Han menar att det enda alternativet är att bygga mer, och tanken att man kanske bygger för snabbt eller för stort kan man släppa.

Även Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren har uttryckt att man inte klarar av att bygga ut i samma takt som Tidöavtalet kräver. Han förklarar att att sätta in människor i gymnastikhallar på anstalterna skulle inte längre vara kriminalvård.

Domstolsväsendet ger också signaler om att man behöver mer resurser för att undvika en ohållbar arbetssituation. En domare vid namn Fredrik Bohlin, verksam vid Ystad tingsrätt är en av de 239 domare som undertecknade sommarens upprop. Han och många kollegor tvingas redan arbeta övertid på kvällar och helger för att hinna med sina arbetsuppgifter.
Bohlin är orolig över att dömandet kommer att påverkas om inget görs omgående. Han menar att fler domare behövs för att klara av de extra arbetsuppgifter som kommer med de skärpta straffen och förändringarna i lagstiftningen.