Så skulle ett kärnvapenkrig mellan NATO och Ryssland utspelasFörst ett varningsskott. Inom fem timmar skulle ett fullskaligt krig kunna bryta ut mellan Nato-allierade och Ryssland, med miljontals offer. Amerikanska forskare har skapat en simulering som visar hur en potentiell konflikt skulle eskalera. En grafisk visualisering av scenariot visar även möjliga mål samt det förväntade antalet döda och skadade inom fem timmar. En expert menar att en sådan konflikt inte skulle kunna stoppas.