Slagordets kraft i konflikten – varför det väcker starka känslorSlagordet ”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt” väcker debatt och delade meningar på pro-palestinska demonstrationer. För vissa anses detta slagord vara antisemitiskt, medan andra tolkar det som en vision om en fritt Palestina eller som en hänvisning till FN:s resolution 194 från 1948. Slagordet kommer från 1960-talet när PLO bildades och dess målsättning var en sekulär statsbildning för alla tre religiösa grupper (muslimer, kristna och judar) som skulle sträcka sig över hela Palestina. Dock har PLO sedan 1988 gått över till att stödja en tvåstatslösning. Hamas, som inte accepterar Israels existens, har även gjort slagordet till sitt. Idag finns det ingen enhetlig tolkning av slagordet, men de flesta tolkar det som frihet från förtryck och ockupation. Vissa tolkar det också som en enstatslösning där israeler och palestinier har samma rättigheter och ett gemensamt styre. Det finns dock en gråzon kring slagordet eftersom det kan tolkas olika beroende på sammanhanget.