Uppsala domkyrka eftertraktad som stöd under våldsvågenUppsala domkyrka reagerar på det pågående gängkriget och andra oroligheter som sker runt om i världen. Många av Uppsalas invånare är personligen drabbade, vilket är tydligt för domkyrkan.

Lars Åstrand, domkyrkokaplan, berättar att kriminaliteten i Uppsala påverkar många familjer, som ibland blir tvungna att flytta utomlands. För att uppmärksamma denna oro bad domkyrkan för offren för våldet under söndagens gudstjänst i samband med Alla helgons dag.

Det finns en önskan att hitta trygghet och hopp i denna situation och Lars Åstrand menar att kyrkan kan erbjuda detta. Många människor söker sig dit för att finna tröst och bekräftelse.