Colombias strategi för att bekämpa flodhästarna lämnade efter knarkbaronen Pablo EscobarProblem med Pablo Escobars flodhästar i Colombia ska nu lösas genom en trestegsplan från myndigheterna. Flodhästarna, som kommer från Escobars privata djurpark, har blivit ett växande problem för landet efter att de lämnades att ströva fritt efter knarkbaronens död 1993. Cirka 170 flodhästar lever nu runt Magdalenafloden och skapar oreda i ekosystemet, angriper fiskebyar och till och med skolgårdar. Förra året förklarades flodhästarna som en invasiv art, vilket öppnar upp för möjligheten att avliva dem. Tidigare försök att kontrollera problemet har varit misslyckade. Nu ska flodhästarna antingen steriliseras, förflyttas till andra länders djurparker eller avlivas. Sterilisering har redan påbörjats, och tanken är att 20 flodhästar ska steriliseras i år och ytterligare 40 varje år från och med 2024. Dock betonas att sterilisering inte bara är tillräckligt för att lösa problemet. Förflyttning till andra länders djurparker föreslås också, med Mexiko och Indien som möjliga alternativ. Detta kräver dock tillstånd från det andra landets miljömyndighet. Slutligen finns också möjligheten att avliva flodhästarna, vilket nu kan vara aktuellt efter att de deklarerats som en invasiv art.