Eftersökningsinsats för att hitta Afrikansk svinpest pågår återigen inom områdetEfter två månader är smittzonen fortfarande instängslad i Fagersta. Nu ska området genomsökas en gång till. Enligt Jordbruksverket är det viktigt att fortsätta följa restriktionerna för att stoppa spridningen av svinpesten. Hittills har 53 fall av afrikansk svinpest påvisats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). På grund av utbrottet har det införts förbud mot jakt, skogsbruksåtgärder och svamp- och bärplockning i området.

Samtliga restriktioner i den smittade zonen kommer att fortsätta gälla tills Jordbruksverket beslutar att häva dem. Det innebär att alla som drabbas av begränsningarna får ha förståelse för situationen. Trots att det kan vara besvärligt är det viktigt att hejda utbrottet av sjukdomen för att undvika allvarliga konsekvenser för livsmedelsproduktion, djurhälsa och allmänhet.

Fokus ligger nu på att begränsa risken för smittspridning och fastställa smittans utbredning genom att söka efter vildsvinskadaver. Genomsökningen av området kommer att genomföras för andra gången, vilket stärker antagandet att smittan finns i ett begränsat område. Insatsen innefattar även att stängsla in det område där smittade kadaver har påträffats för att minska risken för att smittade vildsvin tar sig ut ur området och att friska vildsvin tar sig in.

Fotografiet i artikeln visar området där genomsökningen pågår och är taget av Ali Lorestani.