Förslag på ny titel: Implementera mobilförbud på HVB-hem för att främja en bättre miljöCenterpartiet föreslår ett generellt mobilförbud på både Sis- och HVB-hem, vilket stöds av partiledaren Muharrem Demirok. Detta kommer som en reaktion på en statlig utredning som föreslår hårdare regler för mobiler, datorer och surfplattor på institutioner, särskilt de med högre säkerhetsklass. Centerpartiet anser dock att utredningens förslag inte går tillräckligt långt och vill införa ett generellt förbud som även inkluderar HVB-hem. Demirok menar att det är viktigt att skydda barnen och undvika hot, påtryckningar eller lockelser. Han kritiserar också regeringen för att inte agera snabbt nog på utredningens förslag och är beredd att medverka i en snabbutredning för ett breddat mobilförbud.