Unga placerade får mer inflytandeRegeringens utredare Carina Ohlsson har föreslagit att barn och unga som blir tvångsplacerade i familjehem eller på institution ska bli mer delaktiga i besluten som rör dem. Enligt Ohlsson har det under lång tid rapporterats om allvarliga brister i vården av dessa barn, vilket innebär en risk för deras utveckling, hälsa, skolgång och framtid. Förslaget innebär att Socialstyrelsen ska stödja och samordna samhällsvården för barn och unga, att de som placeras ska ha regelbundna samtal med personer inom socialtjänsten och att barnen och de unga ska bli delaktiga i besluten som rör dem. Carina Ohlsson föreslår också att det ska krävas tillstånd för familjehem och att det införs ett nationellt register för att undvika att olämpliga familjehem används igen. Hon påpekar att en stor del av problemet är brist på sammanhang och trygghet för barnen.