Vanliga förekomsten av Hemliga sällskap i SverigeAndreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, säger att Sverige har en anmärkningsvärd mångfald av olika typer av sällskap. Ritualerna som utförs inom dessa sällskap hålls hemliga av olika anledningar. Enligt Önnerfors är de hemliga ritualerna en frizon för män i en tid där jämlikhet råder i samhället. Han nämner även att vissa sällskap kan bli som sekter.