Björn Söder ersätts i SD:s partistyrelseBjörn Söder petas från Sverigedemokraternas partistyrelse.

Petningen av Björn Söder från Sverigedemokraternas partistyrelse har skapat stor uppmärksamhet. Efter att ha haft sin post i över tjugo år föreslås nu Söder bli av med den av valberedningen. Enligt uppgifter till Aftonbladet är Söder inte med på det förslag som nu lämnas över till partistyrelsen, och listan på nya namn i partistyrelsen kommer att klubbas under landsdagarna i november.

Intern kritik mot Björn Söder har växt de senaste tiden, delvis på grund av interna maktstrider och även på grund av kritik mot hans uttalanden om Pride. Även partiledaren Jimmie Åkesson har offentligt kritiserat Söder, något som har bidragit till att försvaga hans ställning internt.

En källa med insyn menar att partistyrelsen har stort signalvärde utåt, men att det inte nödvändigtvis har någon större reell effekt internt. För Björn Söder innebär detta en stor prestigeförlust, men enligt honom själv har han inget emot att träda tillbaka efter så många år i styrelsen, speciellt med tanke på sina andra uppdrag och sin familj med små barn.

Det finns också indikationer på att Söders minskade tid till följd av andra åtaganden kan ha spelat in i beslutet att peta honom från partistyrelsen.