Det är mitt ansvar att förena partietMP-toppen Alice Bah Kuhnke väljer att stå utanför språkrörsvalet

Alice Bah Kuhnke, en av Miljöpartiets stora profiler, har beslutat att inte delta i den pågående striden om språkrörsposten. Istället fokuserar hon på att föra partiet till valseger i EU-parlamentsvalet nästa år.

I en intervju med Aftonbladet förklarar Bah Kuhnke att hon tror att det finns flera andra kandidater som skulle vara mycket bättre språkrör än hon själv skulle bli. Hon står bakom valberedningens förslag och har valt att hålla sig utanför språkrörsprocessen.

Trots att många Miljöpartiets väljare ser Bah Kuhnke som en potentiell ledare för partiet, fokuserar hon istället på att bredda partiet och föra en politik som kan möta samhällsproblem som klimatförändringar medför. Hon har tidigare tagit ställning för att bredda partiet och menar att detta är nödvändigt för att möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär.

Bah Kuhnke tror att hon kan göra mer som EU-parlamentariker än som språkrör för partiet och har valt att fokusera på att vinna väljare med fokus på värderingsfrågor. Tillsammans med EU-parlamentarikern Pär Holmgren och tidigare språkröret och miljö- och klimatminister Isabella Lövin, ska hon försöka vinna minst tre mandat i valet till EU-parlamentet 2024.

Hennes fokus ligger på att kommunicera hur klimat- och miljöpolitiken, mänskliga rättigheter och demokrati hänger samman och är beroende av varandra. Bah Kuhnke vill visa väljarna att ett samlat EU kan fatta de beslut som krävs för att vända klimatläget och att stater som sätter sig på tvären måste bestraffas.

Även om många miljöpartister vill se Alice Bah Kuhnke som språkrör, har hon valt att fokusera på sin roll som EU-parlamentariker och att bidra till partiets framtid på det sättet.